Hoří! Hasiči jedou!

V pátek 29. 4. 2016 došlo k požáru ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci! Dokonce hořela 1. ZŠ! Přivolanému hasičskému sboru se povedlo požár poměrně rychle zlikvidovat. Všichni jsme si oddychli – vždyť to bylo pouze v rámci projektu Záchranářský den.

Tento projekt pečlivě připravila p. učitelka Mgr. Gabriela Illeová. Žáci 5. – 8. ročníku byli rozděleni do skupin a za pomoci žáků 9. ročníků absolvovali jednotlivá stanoviště. Zde si připomněli základní pravidla poskytování PP, ošetření zranění a popálenin, volání na tísňové linky, varovné signály, chování v krizových situacích, chování při požáru….

Děkujeme za spolupráci Oblastnímu spolku Českému červenému kříži v J. Hradci, studentům Střední zdravotnické školy v J. Hradci a Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje v J. Hradci.

Akce se zdařila, dětem se program líbil. V nečekaných situacích mohou získané informace zhodnotit.

Mgr. Jiřina Kadlecová