Možnost pobytu na DT Osika Albeř

SRPDŠ z.s. naší školy nabízí možnost pobytu na DT Osika Albeř ve dvou možných termínech v době letních prázdnin – od 24. 7. – 30. 7. 2016, dále pak od 15. 8. do do 28. 8. 2016. Zájemci o pobyt se mohou hlásit řediteli ZŠ Ing. Luďku Možíšovi, nebo zástupkyni ředitele školy Mgr. Lence Hrubé na mail – info@1zs.jhnet.cz .

Dále nabízíme možnost pobytu pro školní výlety v měsíci květnu a červnu.

Informace o areálu tábořiště naleznete na adrese:

http://www.1zs.jhnet.cz/new/?page_id=537