IZS třída – výuka on-line

Na naší škole jsme zajistili pro děti rodičů pracující v IZS třídní skupinu, kde se děti mohou připojit ke svým spolužákům, kteří se učí z domova. Nakoupili jsme kvalitní sluchátka s mikrofonem a videokamery. Děti tak z učebny informatiky pracují každý se svou třídou samostatně. Ve třídě je s nimi vyučující, který pomáhá řešit případné problémy s technikou.  

Věříme, že tento stav brzo skončí a budeme se moci učit normálně, společně ve třídě.