Olympiáda Aj – 5. místo

Blahopřejeme naší žákyni Petře Nedvědové z 9. ročníku, která v letošním okresním kole Olympiády v Aj vybojovala krásné 5. místo. 

Letošní soutěž probíhala za velmi specifických podmínek – on-line. Soutěžící nejdříve vyplnili online testy, poté probíhalo ústní kolo soutěže – též online. Prvních 6 míst bylo skutečně těsně bodově za sebou.

Blahopřejeme, děkujeme za ochotu soutěžit online  a dobrou reprezentaci školy.