Jak jsme “vařili zdraví”

V sobotu se zástupci naší školy účastnili akce “Jak se vaří zdraví”.Doufáme, že všem našim návštěvníkům chutnalo a inspirovali se k zdravějšímu vaření i doma.

Děkujeme našim paním učitelkám Mgr. Valigové a Mgr. Vykypělové za přípravu celé akce a našim dětem za obětavost a pracovitost.

Vedení školy