Návštěva Staré radnice v Jindřichově Hradci

Ve čtvrtek 10. května 2018 žáci 5. A navštívili v rámci výuky praktických činností Starou radnici v Jindřichově Hradci. Nejprve zhlédli výstavu s názvem Expozice  JHMD, kde se jejich zájem upíral hlavně o nové modelové kolejiště. Zde si pomocí tlačítek oživovali a uváděli do pohybu interaktivní prvky či některé figurky. Pak si dle zájmu mohli vybarvit obrázky s tematikou vlaků. Za maketou ovládacího pultu si vyzkoušeli, jak strojvedoucí řídí úzkokolejnou dieselelektrickou lokomotivu. Dále se podívali do slavnostního sálu, který před více než 100 lety navrhl architekt Jan Kotěra, zhlédli na interaktivní tabuli animovaný film o historii Jindřichova Hradce a ve stálé expozici nahlédli i do historie městské samosprávy našeho města. Nakonec si prohlédli výstavu obrázků Jiřího Trnky a opět se mohli výtvarně vydovádět nad vybarvováním obrázků.

Žáci návštěvou Staré radnice získali mnoho nových informací o našem městě a o výtvarné činnosti Jiřího Trnky.

Mgr. Ivana Písařová

2615 2618 2621 2622 2625 2634 2636