Jihočeský zvonek 2015 – krajské kolo

12. května 2015 se konalo v Českých Budějovicích krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. V silné krajské konkurenci naše zpěvačky obstály velmi dobře. Trio IV.kategorie ve složení Tereza Jelínková, Marie Pachmannová a Lucie Kratochvílová si přivezlo stříbrné pásmo a Lucie Kratochvílová (IV. kategorie sólo) vybojovala pásmo bronzové. Poděkování patří i Kateřině Arnoštové za hudební doprovod.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Ivana Písařová