Realizace sochy “Bílá paní” – krásná výhra žáků 9. A

Na podzim se naše škola přihlásila do soutěže vyhlášené jindřichohradeckou provozovnou YDD. Úkolem bylo vytvořit návrh a pozdější realizaci projektu – sochy z recyklovatelných materiálů  – telefonů. Cílem této akce bylo upozornit kolemjdoucí občany na nutnost recyklování a ochranu životního prostředí.
Vzali jsme tento úkol jako zajímavou výzvu a do soutěže zaslali několik návrhů. Před Vánocemi jsme se zaradovali – soutěž jsme vyhráli. Hlavní úkol nás však čekal – vytvořit sochu. Nějakou dobu jsme se potýkali s kostrukčními problémy, zvládali nové výtvarné postupy – drhat se učili všichni, tedy i chlapci. Nakonec se dílo zdařilo. Snad se bude kolemjdoucím líbit.
Na projektu a tvorbě sochy pracovali žáci 9. A třídy se svou vyučující Vv – Mgr. Lenkou Hrubou. Z krásné výhry 10 000 Kč, kterou jsme od zástupce firmy YDD –  pana J. Chalupského obdrželi, měli žáci opravdu radost – bude to dobrý příspěvek na školní výlet.