Jihočeský zvonek 2019

Ve středu dne 29. 4. 2019 se na naší škole uskutečnila tradiční pěvecká soutěž Jihočeský zvonek. Soutěž přišly podpořit svou účastí zástupkyně zřizovatele – paní místostarostka Ing. Magda Blížilová a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jitka Čechová, které úvodními slovy soutěž zahájily.

Poté už bylo na řadě zápolení ve zpěvu, které mělo (jako obvykle) vysokou úroveň. Celé dopolední soutěžení se neslo v příjemné pohodě a dobré náladě. Poděkování za kvalitní výkony patří všem soutěžícím. Největší poděkování si zaslouží Mgr. Ivana Písařová, která tuto soutěž již dlouhé roky organizuje a zajišťuje poklidný chod soutěže.

Výsledková listina:

Jihočeský zvonek 2019 – výsledková listina