Král všech čítanek navštívil 1. B

V pátek proběhl v 1. B projektový den. Děti se za pomoci skřítků připravovaly na důležitou návštěvu. Měl přijít Král všech čítanek z “Čítankového království”. Bylo třeba se dobře připravit, předvést panu Králi, co vše jsme se už stihli za tak krátkou dobu naučit a přesvědčit ho svými výkony, že si svůj první Slabikář každý žáček z této třídy zaslouží. Skřítkové pomáhali a nezapomněli ani na žáky 2. tříd, které přišli po roce navštívit a zkontrolovat.

Pan Král se dostavil včas. Přesvědčil se, že se děti dobře připravily a za odměnu věnoval každému Slabikář spolu s drobným dárkem. Byl velmi spokojen s výkony dětí a slíbil, že je na konci školního roku přijde opět navštívit a tentokráte si neposlechne pouze přečtenou větu od každého z nich, ale společné čtení celé pohádky.