Podvečer s “ROKEM”

V pátek v podvečer se děti z 1. B a 2. A a B sešly se svými vyučujícími, rodiči a školními skřítky na Jakubu, aby společně prožili celý rok v průběhu 2 hodin. Děti měly za úkol projít pohádkovou cestu, na které je čekaly úkoly týkající se kalendářního roku (kolik má rok měsíců, ročních období, je – li možno stavět sněhuláka v létě, nebo trhat v zimě jahody…). Za správné odpovědi získaly cenné body, které mohly na konci své cesty proměnit za odměny. Celá akce se velmi vydařila.

Děkuji dětem a jejich rodičům za hojnou účast a všem vyučujícím a skřítkům za přípravu a provedení celé akce.