Kurzy Čj pro cizince

Naše škola se zapojila do projektu Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, reg.č. AMIF/4/12, který je financován v rámci árodního programu Azylového, migračního a integračního fondu.V rámci tohoto projektu absolvují žáci naší školy – cizinci výuku českého jazyka 2x týdně.kurzy ČJ