Přírodovědný Klokan

Dne 11.10.2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan, které se zúčastnilo 31  žáků  8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

1. místo  A. Měkuta  8.A

2. místo K. Votavová 8.A

3. místo L. Hložek 8.A

Blahopřejeme.

Mgr. D. Hromádková