Literární soutěž – TEXTÍK

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila literární soutěže TEXTÍK, a to již jeho 4. ročníku. Ze 193 prací byly porotou oceněny a následně vydány do sborníku práce žákyní Anny Urbánkové, povídka Duch hvězd, a Terezy Jelínkové, povídka Kometa. Z výtvarných prací byly zařazeny práce žáků Anny Urbánkové, Laury Hanzlové  a Lukáše Růžka. Slavnostní vyhlášení proběhlo 3. dubna 2014 v kapli sv. Máří Magdalény v Jindřichově Hradci, kde byly vítězům předány ceny a sborníky s jejich díly. Dívkám blahopřejeme a děkujeme i všem ostatním žákům, kteří své práce do soutěže TEXTÍK zaslali.

(text Mgr. Lenka Jelínková, foto Mgr. Jiřina Kadlecová)