Mikulášské bruslení

V pátek 6. prosince i na naší škole chodil Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávali žáky drobnými sladkostmi.

Děti ve škole postupně navštívil Mikuláš. Z knihy hříchů některým z nich přečetl jejich „poklesky“, čerti trochu pohrozili řetězy, ale vše nakonec zklidnil anděl a rozdal dětem nadílku. Ty se pak vydaly na mikulášské bruslení na zimní stadion, kde na ně již čekal další Mikuláš se svými pomocníky. Tady si všichni společně  zabruslili, zdatnější bruslaři závodili s čerty, ti méně zdatní bruslili s andělem a Mikulášem.  Tradiční mikulášské dopoledne se vydařilo a všichni odcházeli domů spokojení.

Velké poděkování patří žákům 9. tříd, kteří měli nádherné masky a vytvořili pravou kouzelnou atmosféru jak ve škole, tak i na zimním stadionu. Nemaskovaní žáci 9. tříd pomáhali malým bruslařům s obouváním bruslí a bruslaře-nováčky učili na ledě bruslit.

Autor: L. Jelínková