Stonožka byla v Praze

Jako každý rok – tak i letos byli naši kreslíři ze Stonožky v Praze na slavnostní “Stonožkové mši” v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Tentokráte nás jelo více. Náš pěvecký sbor Nova Domus byl poctěn možností vystoupit v katedrále a připojit se k velkému pěveckému sboru vytvořeného z několika dětských pěveckých sborů doprovázených sboristy Národního divadla v Praze. Na přípravu a nazkoušení repertoáru měli vskutku málo času – od září letošního roku. Svou premiéru zvládli na výtečnou díky své píli a profesionálnímu výkonu naší sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

V odpoledních hodinách se pak v prostorách arcibiskupského paláce uskutečnilo předání cen vítězům výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Pedagogové, kteří vedli své žáky při tvorbě soutěžních prací, pak obdrželi  cenu – oficiální poděkování. Mezi oceněnými byla i naše základní škola a Mgr. L. Hrubá.

Děkujeme všem zpěvákům za vzornou reprezentaci školy a výtvarníkům za práci pro hnutí Stonožka.