Mladý záchranář – hasičem v akci

Z krajského kola soutěže jsme přivezli bramborovou medaili J.

Družstvo JETMA ve složení: Julie Hronová, Adam Maršík, Tomáš Kučera, Matěj Běhal, Matyáš Rakušan.

První kolo soutěže proběhlo v zimě přes sociální síť Facebook. Po dobu 3 měsíců jsme plnili různé úkoly vědomostního charakteru týkající se požární prevence, první pomoci, otázek mimořádných událostí – tedy integrovaného záchranného systému, krizových situací, varování obyvatelstva, evakuace … . Některé z nich nám daly opravdu zabrat a tak jsme měli velkou radost, když se nám podařilo probojovat mezi 12 týmů, které se mají utkat v květnu na finálové soutěži v HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Zde probíhá soutěž v duchu opravdového zásahu hasičů, a to od přijetí tísňového volání a vyslání jednotek přímo na operačním a informačním středisku HZS Jihočeského kraje, jízdy k zásahu v opravdovém zásahovém voze, přes vlastní zásah až po jeho šetření. Vyzkoušeli jsme si tak vše, co musí vykonávat příslušníci hasičského záchranného sboru, když likvidují mimořádnou událost. Celá soutěž, kdy musí soutěžící prokázat opravdu široké znalosti problematiky, se tak podobá realitě.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem v týmu za čas, který obětovali, za trpělivost, houževnatost, odvahu a v neposlední řadě také za krásné umístění v tak velké konkurenci škol celého Jihočeského kraje.