KAREL IV. a 4. A

Na středu 18. května si pro naši třídu připravila p. učitelka Leblová krásnou projektovou hodinu. Děti si velice poutavou formou připomněly 700. výročí narození “Otce vlasti” Karla IV. a upevnily si svoje vědomosti o tomto významném českém panovníkovi. Přenést se do doby Karla IV. dětem pomohla hudba Štěpána Raka a Alfréda Strejčka “Vivat Carolus Quartus”. Pak již začaly řešit zadané úkoly v pracovních listech. Dozvěděly se zajímavé informace o korunovaci Karla IV. na krále i císaře, o korunovačních klenotech i o vlastním průběhu korunovace. Na závěr měla paní učitelka pro děti připravené krásné omalovánky, představující Karla IV. v korunovačním plášti. Hodina se dětem velice líbila a odnesly si z ní mnoho zajímavých poznatků. Věděli jste například, že svatováclavská koruna váží 2,4 kg a je osázena 96 drahými kameny a perlami?

Za krásnou hodinu paní učitelce moc děkujeme.

Zapsala: S. Licehamrová

IMAG1171 IMAG1172 IMAG1174 IMAG1179 IMAG1180 IMAG1181