“Muzicíruje celá rodina” – 1. ročník

Dne 11. 6. 2015 se ve škole uskutečnilo první setkání rodin, které se ještě dokáží radovat a prožívat sounáležitost při společném zpívání. Celou akci připravila Mgr. Ivana Písařová, která zasluhuje veliké poděkování za skvělý nápad a výbornou organizaci akce.

V průběhu setkání se představilo celkem 6 rodinných klanů, které se podělily s ostatními o své písně. Z tohoto počtu bylo 5 skupin zástupců rodin žáků a jejich rodičů a prarodičů a jedna sourozenecká  dvojice – Petr Přibyl (koncertní mistr viol orchestru Národního divadla v Praze) se svou sestrou Mgr. Ivanou Písařovou.

Zúčastnily se tyto rodiny: Kratochvílovi, Hejdovi + Molovi, Masařovi, sestry Arnoštovy s maminkou a Měkutovi.

Nejednalo se tedy o klasický koncert, či soutěž. Bylo to velmi milé setkání, kde nemusel mít nikdo trému, neboť jsme mu všichni se zpěvem po počátečních tónech písně ochotně pomohli.

Ještě jednou chci vyjádřit poděkování Mgr. Ivaně Písařové  za dobrý počin, Petru Přibylovi za jeho podporu akce a všem rodinným klanům za krásné zpívání, za chuť zúčastnit a věřím, že se v příštím roce opět sejdeme.

Mgr. Lenka Hrubá