Beseda ve výtvarném kroužku školní družiny

Publikoval Simona Licehamrová v

Výtvarný kroužek školní družiny navštívila paní Jaroslava Krejčová, která s dětmi besedovala o zajímavé technice „PATCHWORK“.

Autor: Karolina Kudlicková