“Muzicíruje celá rodina”- 2. ročník

Ve středu dne 28. 3. 2018 se pod vedením Mgr. Ivany Písařové uskutečnil 2. ročník přátelského setkání rodin “Muzicíruje celá rodina”. Na popud paní učitelky, která celou akci velmi pečlivě připravila, se v podvečerních hodinách ve škole sešli členové několika rodin, kteří ještě dokáží trávit čas společně s hudbou a zpěvem. Akce byla velmi zdařilá, proběhla v příjemné atmosféře i s nezbytným občerstvením a společným zpíváním

Poděkování patří všem účinkujícím a Mgr. Ivaně Písařové za skvělou organizaci.