Návštěva v Městské knihovně v Jindřichově Hradci

V rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk navštívili v pátek 13. února 2015 žáci a žákyně 6. a 7. tříd Městskou knihovnu v ulici Jarošovská v Jindřichově Hradci. Seznámili se prostřednictvím pracovnice paní Olgy Šenoldové s historií, budovou – resp. jednotlivými odděleními knihovny, jejich výpůjční službou a dalšími aktivitami. Měli možnost vidět i nejstarší a nejvzácnější exponát z fondu knihovny – faksimile Kodexu vyšehradského. Ve studovně pak zhlédli i publikace o Jindřichovu Hradci. Jelikož naše škola slaví 130. výročí založení, využili žáci „okénka dotazů“ a zeptali se, zda v některých regionálních knihách není zmínka o tehdejší dívčí škole.

Děti získaly návštěvou knihovny cenné zkušenosti, byly velmi ukázněné, vnímavé a k příjemné atmosféře zajisté přispěla „naše“ paní průvodkyně, které patří velký dík!!!

Mgr. Ivana Písařová

Kodex (3)