Návštěva výstavy krojů

Výtvarný kroužek školní družiny navštívil výstavu vyšívaných krojů v Domě gobelínů. Nejvíce se dětem líbily zástěrky ozdobené rybími šupinkami.

Autor Karolina Kudličková

kroje