Přírodovědný Klokan

Dne 15. 10. 2014 proběhla na naší škole soutěž  Přírodovědný Klokan, které se zúčastnilo 15  žáků    8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

1. Kateřina Bednářová       9.A         70 bodů

2. Jakub Masař                  9.B         68 bodů

3. Kateřina Arnoštová        9.B         60 bodů

                                                                                                                             Mgr. D. Hromádková