Nova Domus opět pomáhá …

Již se stává tradicí, že DPS Nova Domus zpívá na Otevřeném dvoře v Plasné, který pořádá občanské sdružení Proutek.

Touto charitativní akcí přispívá pěvecký sbor spolu s mnoha sponzory i anonymními dárci na důstojnější život lidí žijících v chráněných dílnách.

Komorní sbor ve složení: Míša Hejdová, Tereza Maxová, Tereza Jelínková, Kateřina Arnoštová, Lucie Arnoštová, Kateřina Bednářová, Lucie Kratochvílová a Pavel Hejda, zazpíval tradiční české koledy, ale zavítal písněmi i do jiného kontinentu – do Afriky a Ameriky.

Chtěla bych poděkovat dětem z komorního sboru Nova Domus za vzorné pěvecké výkony ve ztížených podmínkách (zpívalo se venku) a reprezentaci školy na veřejnosti, jejich rodičům, konkrétně paní K. Arnoštové, manželům Bednářovým a Hejdovým za vstřícnou a obětavou pomoc při organizaci této dobročinné akce.

Ivana Písařová