Ocenění nejlepších žáků školy

Ve středu 24. června v poledne byli naši žáci přijati a oceněni za svou činnost starostou města v refektáři Muzea fotografie.

Žáci byli oceněni za své studijní výsledky a za reprezentaci školy v sportovní a kulturní oblasti. Z našich žáků to byli:

Jakub Slechan

David Kovář

Michala Pospíšilová

Lucie Kratochvílová

Všem oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.