Chvála zpěvu

Ve středu 17. 6. 2015 se konal v kostele sv. Jana Křtitele koncert dětských pěveckých sborů Chvála zpěvu, který je v červnu zaměřen k Evropskému dni hudby. Organizátory koncertu byly Muzeum Jindřichohradecka a hudební agentura Showservice, spolupořadatelem pak Základní škola Štítného v Jindřichově Hradci. Účinkovaly jindřichohradecké DPS Lyra pod vedením Mgr. Jindřišky Bubnové, pěvecký sbor 2. ZŠ Janderova, jehož sbormistrem je Štěpán Štrupl a naše pěvecké sbory Novadomáček a Nova Domus. Všechny pěvecké sbory předvedly skvělé výkony. Všechny účinkující chválím a děkuji za vzornou reprezentaci škol na veřejnosti.

Zvláštní poděkování patří našim sólistům – Viktorii Urbánkové, Barboře Nosálové, Antonínu Měkutovi, Adéle Rojkové, Alexandře Plucarové, Lucii Kratochvílové a hudebnímu doprovodu – Jakubu Masařovi, Marii Pachmannové, Kateřině Arnoštové a komornímu sboru Nova Domus. Děkuji též rodičům za výbornou spolupráci!

V letošním školním roce se loučí s naším pěveckým sborem rekordních 18 zpěváků. Uděluji všem těmto žákům velkou pochvalu za dlouholetou docházku do sboru a především za příkladný přístup k jednotlivým vystoupením, která za ta léta absolvovali. Věřím, že jim zůstane zpěv nejen v hrdle a bude hřát u srdíčka, ale bude jim koníčkem a bude je provázet po celý život!

Mgr. Ivana Písařová

Veliké poděkování patří také paní učitelce Mgr. Ivaně Písařové, která dokáže se svými sbory – “Nova Domusem” a “Novadomáčkem” vždy připravit kvalitní vystoupení, jež skvěle reprezentuje naší školu a mile potěší milovníky hudby.

Za vedení školy

Mgr. Lenka Hrubá

Foto Dana a Josef Bednářovi, Mgr. Lenka Hrubá