Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků

V pátek 26. června 2015 jsme se rozloučili se žáky 9. ročníků. Slavnostní ukončení proběhlo za účasti rodičů, prarodičů a sourozenců v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Za školu byli přítomni ředitel školy Ing. Luděk Možíš, zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenka Hrubá a výchovná poradkyně Mgr. Lenka Jelínková. Dojemné dopoledne proběhlo v režii třídních učitelek Mgr. Ivany Písařové a Mgr. Vladěny Kubínové. Žákům byly předány pamětní listy, závěrečná vysvědčení a drobné dárky. Atmosféru doladilo krátké vystoupení komorního sboru Nova Domus pod vedením Mgr. Ivany Písařové.

Všem našim žákům přejeme mnoho úspěchů na jejich další cestě životem.