Ohlédnutí za pracovními ateliéry s Anežkou

V rámci pracovních ateliérů jsme se s žáky účastnili fotoateliéru. Při této příležitosti si žáci vyzkoušeli profesionální fotografování jedinců i skupinek. Následně poté jim přednášející vysvětlili chyby, které může fotograf při své práci udělat a čeho se musí vyvarovat.  Žáci 9. B třídy se zároveň seznámili s možností dalšího studia na střední umělecké škole.