Olympiáda v Aj – výsledky školního kola

Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se účastnilo celkem 126 žáků v obou kategoriích.

V kategorii I. A (6.  – 7. ročníky) se na

  1. místě umístil žák Jan Petr z VII. A třídy,

na 2. místě Dominik Lexa z VI. B třídy,

na 3. místě  Edith Doležalová z VII. A a Ondřej Jantač z VI. B třídy.

V kategorii II. A (8. a 9. ročníky) se na

  1. místě umístil Daniel Kadlec z IX. A,

 na 2. místě Tereza Packová  a Kateřina Vondrová z IX. A třídy

  1. místo obsadil Vojtěch Šulc z IX. B třídy.

Vítězům obou kategorií blahopřejeme a přejeme úspěch v okresním kole, které bude probíhat 28. 2. 2024.

Všem soutěžícím děkujeme za hojnou účast v soutěži a vyučujícím anglického jazyka za přípravu soutěže.