Pan starosta Ing. Stanislav Mrvka přijal naše “Mistry republiky”

Dne 1. 6. 2015 proběhlo setkání vítězů republikového finále Hokejbalu proti drogám se starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou a vedoucí odboru školství PhDr. Jitkou Čechovou. Žáci naší školy byli oceněni čestným uznáním a byl jim vyjádřen dík za vzornou reprezentaci školy a města. Setkání se zúčastnili rodiče žáků a zástupci naší školy.

Přijetí u pana starosty