Pan starosta ocenil nejúspěšnější žáky

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo ocenění nejúspěšnějších žáků naší školy panem starostou Ing. Stanislavem Mrvkou. Žákům blahopřál též místostarosta Bc. Radim Staněk a vedoucí odboru školství PhDr. Jitka Čechová.

Z naší školy byli vyhodnoceni a do kroniky města se zapsali tito žáci: Jakub Kümmel, Anna Drobilová, Alexandra Plucarová, Viktor Kotalík, David Matoušek.

Všem oceněným žákům děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu!!!