Vynikající výkony – koncert k 35. výročí Nova Domus

Dne 18. 6. 2019 se na 3. nádvoří Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec uskutečnil koncert na oslavu 35. výročí založení pěveckého sboru Nova Domus.

Na koncert přijali pozvání milí hosté, kteří svými pěveckými a špičkovými muzikantskými výkony pozvedli tento koncert na vynikající kulturní zážitek. Byl to především patron našeho pěveckého sboru pan Josef Vágner, poté operní a muzikálová pěvkyně Michaela Gemrotová, Kapela KLASIX, která zaujala svým hudebním mistrovstvím. (DĚKUJEME!!!.)

I náš pěvecký sbor podal tradičně výborné výkony. Velkému potlesku se těšil zejména sólista Jakub Kümmel, který zaujal svým vystoupením. 

Koncert poctila svou návštěvou velmi významná osobnost – prezidentka hnutí “Stonožka” paní Běla Gran Jensen, která přijela popřát sboru “Sonožkové” školy vše nejlepší k výročí a převzala z rukou dětí výtěžek z velikonočního jarmarku věnovaného na výzkum Crohnovy choroby – 16 156,00 Kč. Dalšími milými hosty byl hudebník pan Karel Vágner s rodinou, starosta města Ing. Stanislav Mrvka, ředitel společnosti Fruko Schulz – Ing. Josef Nejedlý a ostatní hosté. 

Koncert měl vskutku mimořádný úspěch – i mimořádnou délku. Nádvoří zámku jsme opouštěli kolem 11. hodiny plni krásných dojmů a hudebních zážitků. Poděkování patří samozřejmě všem účinkujícím – zejména panu Josefu Vágnerovi a jeho hudebním hostům a Mgr. Ivaně Písařové, která byla za své úsilí odměněna výborným výsledkem koncertu.

Děkujeme všem našim zpěvákům za výbornou reprezentaci školy a jejich rodičům za podporu sboru a trpělivost.