Plavecký výcvik třeťáků

Žáci 3. tříd zdárně ukončili výuku plavání. Během výcviku velmi zdokonalili své plavecké schopnosti. Každou následující výuku byly znatelné pokroky v technice plavání.

Na závěr žáci obdrželi zasloužené diplomy.

Děti moc chválíme!

Autor: J. Frišová