Poděkování 3D tiskařům – štíty “dorazily”

Dnes po poledni “dorazily” štíty od skupiny 3D tiskařů JH. Tedy přesněji – koordinátorka 3D tiskařů JH paní Kateřina Cihelka s paní Petrou Petrovou přivezly 319 štítů pro naše žáky 1. stupně a jejich vyučující. Štíty jsme s velkým poděkováním přijali, protože podstatně zvýší komfort při vyučování žáků 1. stupně ve skupinách, které má být spuštěno 25. 4. 2020. Nápad zabezpečit výuku štíty se ujal a skupina dobrovolných 3D tiskařů JH se rozhodla nabídnout štíty všem ostatním základním školám. Jsme rádi, že mezi rodiči našich dětí jsou lidé, kteří nezištně pomáhají a přesvědčili i své kamarády a známé o potřebě pomoci – nutno podotknout, že takto nezištně pomáhají již od počátku karantény a obětovali tomu mnohé – nejenom místo a pohodlí svého obývacího pokoje. Jedním z nich je i pan Jan Petr Do této činnosti zapojili také své rodiny. Proto jim touto cestou chceme ještě jednou poděkovat a jsme rádi, že jsme jim svou malou pomocí mohli také přispět.

DĚKUJEME!!!