Spuštění webové aplikace “Bakalářů”

Vážení rodiče,

V nejbližší době Vám dorazí email s přístupovými údaji do programu Bakaláři.

Žádáme Vás, abyste tomuto emailu věnovali pozornost a po jeho doručení se přihlásili do systému „Bakalářů“.  Z bezpečnostních důvodů dostává přístup pouze zákonný zástupce. Přístupové heslo nelze měnit (opět z bezpečnostních důvodů pro zamezení možnosti vstupu jiných osob). V případě, že budete mít problém s přihlášením, kontaktujte svého třídního učitele.

Na webových stránkách školy pod záložkou „Pro rodiče“ naleznete jednoduchý návod pro pohyb v Bakalářích.

https://1zsjh.cz/wp-content/uploads/2020/05/Bakal%C3%A1%C5%99i.-n%C3%A1vod.pro-rodi%C4%8De.pdf

                                                             Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

                                                                                                                                               Vedení školy