Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zpěvačkám a zpěvákům z našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček za vzornou reprezentaci školy na koncertech a vystoupeních v adventním čase. Odvedli výbornou a kvalitní práci!

Děkuji též rodičům a vedení školy za podporu a pochopení!

Děkuji vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Haně Krajícové, Mgr. Jaroslavě Frišové, Mgr. Jiřině Kadlecové a Mgr. Lence Hrubé!

Ivana Písařová