Radost Vánoc

Vzdělávacího programu s tímto názvem se zúčastnili žáci ze školní družiny v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Paní Hejdová zábavnou formou poskytla žákům informace o adventním a vánočním období, zaměřila se i na tradice perníků, betlémů a adventních kalendářů. Na závěr programu žáci využili příležitosti a vyfotili se v přichystaném betlému.

Autor: Iva Horalová