Pohádkové odpoledne – vystoupení Novadomáčku pro rodiče

Dne 20. května se uskutečnilo vystoupení Novadomáčku pro rodiče našich žáků. Děti jim předvedly hudební operky “ČERVENÁ KARKULKA” a “BUDULÍNEK”.  Mgr. Ivana Písařová pořádá již tradičně tato vystoupení pro rodiče zpěváčků z Novadomáčku jako poděkování za podporu dětí při četných vystoupeních pěveckého sboru v průběhu školního roku.

Koncert se velice vydařil. Poděkování patří všem účinkujícím i Mgr. Ivaně Písařové.