Praktické činnosti v 1. A

Děti z 1. A dokázaly svou zručnost při výrobě krásných srdíček ze šípků. Samy dokázaly navléci natrhané šípky na drátek a s natvarováním jim pomohla paní učitelka. Někteří stihli nakreslit i obrázek “Šípkové víly”, která bydlí v malé chaloupce a vaří šípkový čaj, který, jak děti moc dobře věděly, je velice zdravý a plný vitamínu C

Zapsala. S. Licehamrová

IMAG2239 IMAG2241 IMAG2250 IMAG2251 IMAG2252 IMAG2253 IMAG2254 IMAG2255 IMAG2256