Přihlášky ke studiu na střední školy s talentovou zkouškou

Žáci 9. ročníků podávající přihlášky ke studiu na střední školy s talentovou zkouškou předloží své podklady k vyplnění přihlášek výchovnému poradci do 4. listopadu 2019 včetně, aby mohly být přihlášky řádně vyplněny, vytisknuty a v následujícím týdnu předány žákům. Po tomto termínu  potvrzujeme přihlášky vyplněné zákonným zástupcem žáka. Přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami.

Je přínosné přiložit kopie osvědčení, diplomů, atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl.

Mgr. Lenka Jelínková