Přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English

V květnu na naší škole byl ukončen první rok přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English, ve kterých se od října do května zdokonalovalo v anglickém jazyce 35 žáků naší školy. V červnu proběhly zkoušky jednotlivých úrovní a 10. září 2015 zástupci Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích slavnostně předají v překrásných prostorách Kaple sv. Máří Magdalény v Jindřichově Hradci certifikáty našim úspěšným žákům. Účast přislíbili i zástupci města Jindřichův Hradec.

Celoroční přípravné kurzy budou probíhat i v následujícím školním roce 2015 / 2016, bližší informace budou sděleny na informační schůzce 9. září 2015 v budově školy od 17. 00 hodin.

Základní informace týkající se přípravných kurzů pro následující školní rok naleznete v odkaze na informační leták.

Mgr. Lenka Jelínková