Přírodní galerie

Děti ze 3. tříd využily pěkného podzimního počasí a při pracovních činnostech vyrazily do nedalekého parku. Ve skupinkách vytvářely z přírodního materiálu obrázky a různé objekty. Naplno využily svou fantazii a vznikly tak krásné výtvory.

Autor: S. Licehamrová