Přišla už pošta?

Každoročně se naši žáci účastní projektu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Ta vyhlásila pro školní rok 2014/2015 – již 7. ročník projektu v oboru výtvarném, literární, hudebním a dramatickém – téma poštovnictví. Tento projekt je určen základním, středním a uměleckým školám a vyvrcholí společnou výstavou ve Velkém sále Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Vybrané práce letošního ročníku budou poté ještě vystaveny také v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě a v Poštovním muzeu v Praze.

V literární části reprezentovaly naši školu 2 žákyně z třídy 9. B Denisa Sedláčková a Kateřina Handlová, jejich práce si můžete přečíst na našich webových stránkách Práce žáků – český jazyk.

Ve výtvarné části se na tomto projektu podíleli žáci z těchto tříd 5. A, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A a 9. B.

O tom, že je o tento projekt velký zájem ze stran veřejnosti, svědčí i letošní prodloužení výstavy o jeden týden.

Fotografie jsou pořízeny z letošní výstavy v prostorách zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou.

Poděkování patří paním učitelkám výtvarné výchovy Mgr. Ivance Chmelíkové a Mgr. Lence Hrubé, které vždy aktuální téma žákům zadávají, poskytují odbornou pomoc při samotné žákovské tvořivosti a zároveň vybírají žákovské práce na tyto skvělé výstavy. Stejně je tomu u literárních prací, které každoročně za český jazyk do projektu posílám.

Mgr. Ivana Písařová