Den Země

V letošním roce oslavili žáci naší školy Den Země projektovým dnem, ve kterém se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Jedna skupina odjela uklidit okolí našeho dětského tábora na Osiku. Ostatní žáci 5. – 8. ročníku nejdříve plnili úkoly na 8 stanovištích, které pro ně připravili žáci 9. roč. pod vedením p. uč. přírodopisu a zeměpisu. Tyto úkoly byly zaměřeny na třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichů, otázky týkající se planety Země, koloběhu vody v přírodě apod. Jedním z úkolů bylo i složení básničky ze zadaných slov. Žáci 5. – 8. roč. si vyzkoušeli své znalosti a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o přírodě a naší planetě.
Po splnění všech úkolů, včetně skákání v pytli, dostali žáci pracovní rukavice a igelitové pytle a cestou od Polívek ke kostelu sv. Jakuba, k ulici Mládežnická a parkem U Jakuba nasbírali několik pytlů odpadu, včetně jedné pneumatiky.
Den Země se nám všem líbil i přesto, že nám počasí příliš nepřálo. Děti měly radost z toho, že si zasoutěžily a také z toho, že se jim podařilo uklidit část přírody v okolí našeho města. Na závěr dostali všichni sladkou odměnu a velkou pochvalu a poděkování.
„Svítí krásně sluníčko,
od letiště kousek maličko.
V přírodě si děti hrají,
všude kolem se všichni usmívají.“
Mgr. D. Hromádková
Mgr. L. Křiklánová