Program “Potok a rybník”

     Žáci ze 4. A s paní učitelkou Mgr. Veronikou Buštovou   a  žáci ze 4. B s paní učitelkou Mgr. Janou Pavlíčkovou se ve dnech 22. a 23. září 2014 zúčastní výukového  programu POTOK  A  RYBNÍK.

Děti těchto tříd se již několika těchto výukových programů zúčastnily a to LES, POLE A LOUKA a Jindrovu naučnou stezku. Vždy byly ze strany žáků kladné ohlasy. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Mgr. Haně Krejčové, která tyto výukové programy má pro různě věkové kategorie velice pěkně připravené. Žáci nejenom že se dozví mnoho zajímavých věcí ale i si zasoutěží.