Nova Domus opět v dobročinné akci

Nova Domus opět v dobročinné akci

17. a 18. září 2014 zpíval komorní pěvecký sbor Nova Domus na putovní výstavě Ligy proti rakovině Praha nazvané „Každý svého zdraví strůjcem“ na náměstí Míru Jindřichově Hradci. Akce proběhla pod záštitou starosty města ing. Stanislava Mrvky.

Repertoár, kterým se komorní sbor předvedl, byl pestrý. Děvčata zazpívala kromě sborové znělky (A. Michna – Nebeští kavalérové) 2 české lidové písně, 2 africké lidové a 2 spirituály. První den bylo vystoupení zpestřené velkým větrem. I když se zpívalo na zastřešeném pódiu, vítr „si pohrával se vším…“

Po oba dva dny komorní sbor Nova Domus vzorně reprezentoval školu. Akce se opět díky připravenosti a vzornému přístupu zpěvaček vydařila.

Poděkování patří: Tereze Jelínkové, Marii Hulíkové, Lucii Martínkové, Kateřině a Lucii Arnoštovým, Kateřině Bednářové, Lucii Kratochvílové a Marii Vlčkové.

Mgr. Ivana Písařová