Projektový den – Veselé zoubky

Ve středu 13. 2. se obě první třídy zúčastnily preventivního výukového projektu DM Drogerie „Veselé Zoubky“. Děti se od vyučujících nejprve dověděly užitečné informace, jak se starat o své zoubky a zhlédly příběh o Hurvínkovi, kterého bolel zub. Potom všichni úspěšně vyplnili test na interaktivní tabuli a vytvořili moc pěkné koláže zubů – co zubům prospívá a co zubům škodí.

Milým překvapením pro děti byly balíčky s drobnými pomůckami pro čištění zubů od DM Drogerie.

Zapsala: H. Dalíková