Upozornění pro rodiče – LT Osika

Vážení rodiče, oznamujeme Vám (společně s vedením našeho SRPDŠ), že vzhledem k tomu, že areál našeho bývalého tábora na Osice si vyžaduje zásadnější opravy, než bylo původně předpokládáno, nemůže se jeho nynější vlastník – Město Jindřichův Hradec zaručit za to, že stihne areál připravit tak, aby proběhl náš letní tábor bezproblémově. Z tohoto důvodu se v letošním roce rekreace našich dětí na Osice neuskuteční.

Doufáme, že v příštím školním roce budou děti mít nadále chuť trávit čas na táboře se svými táborovými vedoucími.