Provoz školní družiny

S rozvolněním opatření Covid-19 se postupně vrací i režim školní družiny. 

Od příštího týdne (17. 5. 2021) budou děti docházet do oddělení, kam jsou zapsány. Ráno se budou scházet ve “scházecí” družině od 6. 30 hod. Odpoledne odcházejí tak, jak rodiče uvedli svým vychovatelkám.

Testování dětí 1. stupně probíhá v pondělí – ihned po nástupu do ŠD, popřípadě po příchodu do třídy, pokud nechodí do ŠD.